Omslipning

Använd vår omslipningstjänst för alla dina diamant fästen. Förläng verktygets livslängd upp till 10 gånger, vilket resulterar i betydande kostnadsbesparingar / produktionskostnader. Omslipade diamant fästen fungera lika effektivt som ett nytt verktyg, vilket säkerställer optimal prestanda och produktivitet. Du kan fortsätta använda samma produktionsparametrar, utan förlust av ytkvalitet.

Med våra snabba handläggningstider garanterar vi effektiva omslipningstjänster för alla diamant fästen som finns på marknaden idag, som Cogsdill, Baublies eller Hommel+Keller / Zeus. Snabb service säkerställer minimal ledtid.