Dragskivor

Tråddragning är en arbetsmetod för framställning av klenare tråd av metall, varvid ämnet eller ämnestråden till hela sin längd tvingas, dras, genom allt mindre öppningar i ett verktyg av hårdare material, en så kallad dragskiva. Tråddragning sker i vad man kallar dragbänkar eller i dragmaskiner, försedda med en eller flera roterande dragtrummor, på vilka tråden lindas upp alltefter som den dras genom dragskivan. Vid så kallad kontinuerlig dragning får tråden gå igenom flera dragskivor i en och samma maskin, innan den hasplas upp.

Bland speciella trådarter som tillverkas märks bland annat äkta guld- och silvertråd av fint guld eller silver och oäkta guld- och silvertråd av koppar med överdrag av guld eller silver. Alltefter draghålets form kan tråd dras till rund, fyrkantig, stjärnformig eller annan tvärsektion. Genom att dragskivan försätts i rotation under dragningen erhåller tråden ett skruvlikt utseende som används till exempel för guld- och silvertråd till filigransarbeten.

Drawing dies