Verktyg för Glasbearbetning

ADI har utvecklat ett mycket brett sortiment av produkter för glasindustrin, vilket inkluderar skålhjul,
inklusive metallbundna och hartsbundna typer, som används på rätlinjiga och dubbelkantade maskiner,
samt perifera hjul för CNC-maskiner. Adi erbjuder dessutom en speciell specialisering inom
solenergi- och bilindustrin, där tillverkning av specialglas och kraven på
mycket höghastighetsutförande har lett till utvecklingen av mycket avancerade slipskivor och formuleringen
av specialbindemedel, för vilka det innehar det registrerade varumärket.

Vincent har i över 50 år specialiserat sig på tillverkning av diamantverktyg för skärning och slipning av glas,
men även för bearbetning av natursten, agglomerat och keramik. Lösningarna som föreslagits av Vincent täcker alla
bearbetningsfaser, för de olika typerna av plana, tekniska, lågemissionsglas, och är dedikerade till
arkitektoniska, fordons- och optiska sektorerna.
Styrkan hos detta breda produktsortiment är väl känd såväl som konsistensen av kvalitet över tid,
precision och matningshastighet på glasskivorna, frånvaron av defekter på ytorna och den därav följande
minskningen av tillverkningsrejekt. Utöver detta erbjuder deras verktyg längre livslängd, maximal profilretention
och högre produktivitet. Allt detta leder till en optimerad TCO (Total Cost of Ownership)
som syftar till att kontrollera den verkliga totala kostnaden för den färdiga produkten