Polykristallin Diamant (PCD)

Polykristallin Diamant (PCD) är en artificiellt sintrad diamant, som kan användas i alla våtdragnings- och torrdragningsprocesser, Polykristallin Diamant högtemperaturpressning och legeringsbindningssintring. Det finns tre typer av polykristallina diamantembryo: icke förstärkt ringtyp, förstärkt ringtyp och värmestabil härdningstyp.
Polykristallin Diamant Dragskivor är den typ med längsta livslängden av alla material, vilket kan ge högsta produktionseffektivitet och minska stilleståndstiden. Den är lämplig för alla applikationer från stora diametrar till ultrafin tråd, med förutsägbar ytekvalitet på tråden.
Med det fria arrangemanget av diamantkristaller kan tråden fortfarande hålla god rundhet även under tillståndet av kraftigt slitage på formen, och storleken på ämnet kan garanteras och den förväntade maximala brotschstorleken kan erhållas. Den kan användas i alla våtdragnings- och torrdragningsprocesser. Den används främst i större storlekar, mer krävande slitagekrav, men mindre viktig ytfinish.

PCD